Szentesen egyeztettek a védelmi bizottságok vezetői

Akt.:
A védelmi bizottságok vezetői egyeztetnek
A védelmi bizottságok vezetői egyeztetnek
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen január 10-én egyeztették a helyi védelmi bizottságokra váró feladatokat és a működésüket meghatározó jogszabályokat a bizottságok elnökhelyettesei és titkárai.

A bizottságok elnöki tisztét a járási hivatalok vezetői töltik be ez évtől, míg helyettesüket és titkárukat a Katasztrófavédelem delegálja. Az egyeztetést a kirendeltségen Tátrai János tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, valamint Balázs Gábor tű. alezredes, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, a Szegedi Helyi Védelmi Bizottság elnökhelyettese és Kajtár István tű. alezredes, a Hódmezővásárhelyi Védelmi Bizottság elnökhelyettese irányította.

A szakemberek sorra vették a munkájukat meghatározó jogszabályokat, megbeszélték, mit kell tartalmaznia a bizottságok tevékenységi rendjét rögzítő Szervezeti és Működési Rendnek, és rögzítették: az állandó tagok mellett a bizottság tagjai szükség esetén bármely terület vezetőjét meghívhatják az ülésre tanácskozási jogkörrel.

A bizottságok székhelye és működési helye a megye hét járási hivatala lesz, ahol az iratok érkeztetése és az ügykezelés is történik, míg a vezetési pont Szeged, Makó, Csongrád, Szentes és Hódmezővásárhely esetében a városban működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságon lesz, Kisteleken a helyi rendőrség épületében, míg Mórahalmon a helyi védelmi központban.

Az ülésen részt vett Szatmári Imre tű. ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki kijelentette: mind az elnökhelyettesek, mind a titkári feladatot ellátó katasztrófavédelmi megbízottak a helyi védelmi igazgatás meghatározó szereplői, így alapvetően fontos, hogy a bizottságokat vezető járási hivatalvezetőkkel és a bizottságban dolgozó társszervek képviselőivel eredményes munkakapcsolatot alakítsanak ki a szakszerű és eredményes működés érdekében.

/Arany-Tóth Attila/

– Szentesi Gyors –.
SZUPERINFO.HU