Szőts István nyomában

Akt.:
Szőts István nyomában
A Magyar Művészeti Akadémia tagjai szavazás alapján összeállították a huszadik század számukra legemlékezetesebb magyar ‘lmjeinek listáját, amelyben olyan, mára klasszikussá vált alkotások találhatók, mint pl.

: az Emberek a havason, A tanú, Körhinta, Hannibál tanár úr, Tízezer nap, Szerelem, Feldobott kő, Régi idők focija, Mephisto, Szindbád, A kis Valentino, Megáll az idő, Psyché, Woyczek, Az én XX. századom, Recsk, Sátántangó. A válogatásba bekerült 53 alkotást 8 téma köré csoportosították. Az Uránia Nemzeti Filmszín- házban 2012. november 5-én indult tematikus ‘lmklub sorozat első blokkja Szőts Istvánt, a magyar ‘lmművészet klasszikusát idézi születésének 100. és az Emberek a havason című ‘lmje velencei sikerének 70. évfordulója alkalmából. Az összeál- lítás Szőts István nyomában címmel azoknak az alkotóknak a ‘lmjeiből áll, akik felvállalják Szőts szellemi örökségét. Az Art Mozi Egyesületben fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Művészeti Aka- démia 53 kiválasztott ‘lmjét a ‘lmszeretők még szélesebb köre megismer- je, ‘lmklub beszélgetések keretében feldolgozza, különös tekintettel az új generáció tagjaira. Ennek érdekében mostani kezdeményezésünkkel az MMA ‘lmklub első blokkját országos vetítés-sorozat keretében mutatjuk be a közönségnek. A ‘lmklub vetítések egyúttal arra is lehetőséget adnak, hogy a ‘lmbarátok jobban megismerjék a programsorozatban résztvevő mozikat, amelyek az Art Mozi Egyesület tagjaként közösen munkálkodnak azon, hogy a magyar ‘lmek, művész’lmek mindig elérhető közelségben legyenek az intellektuális közönség számára. A magyar ‘lmek mellé a külföldi művész’lmek közül jelenleg utolérhető, témájában, hangulatában, vagy más szempontból rokonítható, vagy ép- pen az ellenpontját jelentő alkotások is bekerültek a kínálatba, az art mozis kollégáink ezekből állították össze saját műsorukat, esetenként tovább szine- sítve a programot jól kiválasztott beszélgetőpartnerekkel, meghívott alkotók- kal, ‘lmes szakemberekkel. Kívánjuk, hogy nyújtsanak ezek a ‘lmek a vetítések mostani látogatóinak is hasonlóan meghatározó ‘lmélményt, mint tették az előttük járó generációknak! Art Mozi Egyesület 

Címkék: , ,


.
SZUPERINFO.HU