TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ
A nagykanizsai Principális csatornán 2013. március 31-én kialakult kritikus árvízi helyzettel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.   A Nagykanizsai Járási Helyi Védelmi Bizottság 2013. április 3-án III.

fokú ár- és belvízvédelmi fokozatot rendelt el, amely jelenleg is érvényben van. A Bizottság határozata alapján az alábbi intézkedések történtek meg, illetve szükségesek a továbbiakban megtenni.

 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei által végzett műszeres vizsgálat alapján a védmű (gát) nem került átvágásra. Ezzel szemben a védvonal megerősítése jelenleg is folyamatban van, eddig több mint 7000 homokzsák került beépítésre. A csatorna és a mentett terület elválasztását követően a vízmentesítést három szivattyú végzi, de a mai napon egy negyedik is munkába áll. A Pivári utcában az árkot lezárták, az itt beállított szivattyú napi 24 órában dolgozik. A Camping utcában található gázfogadó védelmét homokzsákokkal sikerült megoldani, a város gázellátása nem került veszélybe. A Pivári utcában 3 lakóházat kellett homokzsákokkal körbeépíteni, és ezzel megvédeni az árvíztől.

 

A Bizottság az előzőekben részletezett intézkedésekre vonatkozó ésszerű döntéseit minden körülményt mérlegelve hozta meg.

 

A Principális csatornán jelenleg egy nagyon lassú apadás tapasztalható. A felépített védmű az elkövetkező időszakban már a mederben tartja a vizet, további kiöntés nem várható.

 

Az ár levonulását követően a Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete fogadja a szükséges fertőtlenítések elvégzésére vonatkozó igényeket.

 

A védekezésben eddig minden nap kb. 100 fő önkéntes vett részt, akik a 30 fős hivatásos szakmai stáb munkáját segítették. A részt vevőknek megköszönöm az eddigi önzetlen munkáját, és a továbbiakban is kérem mindenkinek a lehetősége szerinti segítségét.

 

A lakosság tájékoztatása a kritikus árvízi helyzet fennállásáig továbbra is folyamatosan megtörténik.

 

 

Nagykanizsa, 2013. április 5.

 

Cseresnyés Péter.
SZUPERINFO.HU