„Tanuljunk tőlük hazát hőn szeretni…”

„Tanuljunk tőlük hazát hőn szeretni…”

Konferencia a Nagy Háború vásárhelyi hatásairól az Emlékpontban.

Az első világháború hódmezővásárhelyi következményeiről rendez közös emlékülést a Szeremlei Társaság és az Emlékpont szeptember 11-én, pénteken 16 órai kezdettel az Andrássy úti közgyűjteményben.

Nagy Haboru vhelyi hatasai-EMLEKPONT_20150911

A tudományos tanácskozás előadóit és hallgatóságát Miklós Péter, az Emlékpont intézményvezetője köszönti. Az előadások előtt Benkő László elnök mutatja be a vásárhelyi helytörténeti kutatásokat összefogó Szeremlei Társaság munkáját. A tudományos ülés nyitóreferátumában Zeman Ferenc doktorandusz a Nagy Háború Hódmezővásárhely demográfiájában hagyott lenyomatát elemzi. Nagy Gyöngyi, az Emlékpont történésze Héjjahalomtól Kardoskútig címmel Vásárhely külterületi népének emlékezéseit tárja a tanácskozás hallgatósága elé. Presztóczki Zoltán, a hódmezővásárhelyi levéltár levéltárosa a dél-alföldi városban működött máramarosszigeti református jogakadémiáról tart ismertetőt. A világháborús hadisírok és parcellák történetét, a hősi sírok gondozását Kovács Ferenc magánkutató mutatja be, aki maga is aktív szerepet vállal a fejfák, emlékhelyek felújításában és rendben tartásában. Csányi Viktor filatelista, a Tornyai János Múzeum régésze előadásában a Magyar Királyi Posta az első világháborúban betöltött feladatairól, leginkább a tábori postáról beszél. A pénteki konferenciát Lőkös Györgyi levéltáros elnökli.

Az emlékülés az Emlékpont vasárnapig látogatható, Fronthétköznapok című első világháborús kiállításának záró rendezvénye. A időszaki kiállítóteremben szeptember 13-án zár a Szanka József magángyűjteményéből válogató, az olasz front lövészárkainak, Doberdó poklának világát bemutató tárlat.

(Forrás: Elek András-Emlékpont).
SZUPERINFO.HU