Tanulmánykötet jelenik meg Dr. Szőke Sándor (1932 – 2005) emlékére

Akt.:
Tanulmánykötet jelenik meg Dr. Szőke Sándor (1932 – 2005) emlékére
Ember – Táj – Természet – Alkotás Dél – Pannon Dolgozatok

Kötetünk a 80 évvel ezelőtt, Békés megyében (Füzesgyarmat) született, majd 1956-ban Szegeden végzett s azt követően immár haláláig a dél-dunántúli régióban élt és működött jeles előd: Dr. Szőke Sándor, az eredetileg földrajz – földtan – kémia szakos tanár, közösség- és gyűjteményszervező életműve előtt tiszteleg.

 Híven sokoldalúságához, érdeklődéséhez és tudományos, ismeretterjesztő munkásságához, a 23 szerző teljesen friss, illetve eddig még sehol sem közölt anyagával járul hozzá elsősorban Dél-Dunántúl kultúrája komplex szemléletű megközelítéseinek izgalmas példatárához.

 Mint kitűnhet: szerzői életkortól és egy-egy téma időmetszetétől függetlenül széles kultúrtörténeti sávot ölel át gyűjteményünk: a kora bronzkortól a középkor mindennapjainak megidézésén át a korszerű mai táj- és természet szemlélet interaktív példájáig.

A – csak látszólag kis, lokális – kultúra-körök elemeinek megközelítései mellett helyet kaptak nagy ívű, új történeti hipotézisek levezetései (pl. Szabó Géza, Boruzs Kata); könnyedén sikló és élvezetes stílusú tudományos esszék (pl. Bodó, Andrásfalvy , Nagy Janka T.) mellett veretes, aprólékos, de nem nehézkes, nyitott szellemű doktoranduszok első közlései (pl. Zsonda, Szabó Gábor, Szabó Máté) kerültek együvé.

 Egy-egy fontos téma mikroszkopikus bemutatását vállalták fel jó nevű (jobbára történész és etnográfus) szerzők. Ilyen pl. az igen jellemző korszak-forrást nyújtó egyesülés-történeti, közlekedés- és árucsere szempontú, a ritkább orvoslás-gyógyászat és balneológiai szokás- és életmód feldolgozások, vagy az elmúlt évtizedek természettudományos-népszerűsítő intézményes és nem formális kereteinek újabb típusú létezési módjai, a honismeret – nem csak oktatási célú – újra értelmezett forrásainak metodikája, valamint a természettudományos oktatás és a vizualitás, valamint a kreativitás új módszerei (épp e régióból nagyvilágnak indult!) élményszerű oktatásának és sugárzásának eredményeivel egyetemben.

Békés Sándor, az országosan ismert publicista, média szakember – és sikeres vadász – e kötetnek adta át először eddig fiókban és zár alatt tartott, esszészerű és mégis tényekhez ragaszkodó önvallomásos írását a diák fejjel átélt és emiatt retorzióra ítélt nyugat-tolnai diákember 1956-os cselekedeteit feltáró kordokumentumát.

 Sok oldalról közelítő és így tudatosan kaleidoszkóp jelleggel szerkesztett kötetünk révén szeretnénk majd egy olyan konferenciát is generálni 2013 első felében (PAB Város- és Helytörténeti, valamint Természettudományos Munkacsoportjai), amely ezeket, a legnemesebb, szikrázó és természetesen vitára is sarkalló hagyományokat viszi és segíti elő.

 Így lesz és lehet egy régió meglett és ifjú kutató s népszerűsítő gárdájának közös alkotása üzenet a szakma-közi disputákra kész hazai és határon túli olvasóknak egyaránt!

 A kötet immár betördelt állapotban nyomdai munkára előkészítve áll. A teljes terjedelem: 348 oldal. A könyv tervezett példányszáma: 500 db. Formátuma: A/5.

Kedvezményes, 2.500,-Ft/db előjegyzés történhet átutalással a Hungária Takarék-nál vezetett 71800109-11144537 számlaszámra vagy személyes befizetéssel a Dombóvári Helytörténeti Múzeumban (Dombóvár, Szabadság u. 16.) ; mindkettő 2013. február 15-ig.

Támogatók és – azt kérő – előfizetők nevét a kötetben külön is feltüntetjük.

(Ezt követően, illetve bolti forgalomba már 3.000,- Ft /kötet áron kerül majd a mű!)

Tervezett megjelenés: 2013. március 14. Ünnepélyes, szerzői bemutató: 2013. március 24. (Virágvasárnap).

Érdeklődés, információk: muzeum.dombovar@gmail.com, ill. 20/ 286 79 59.

 Dombóvár, 2013. január hava

 Tisztelettel: dr. Kriston Vízi József

etnográfus-múzeumvezető, a kötet szerkesztője

 

Tanulmányok a 80 éve született Dr. Szőke Sándor emlékére

Tartalom

 

Szerkesztői és Kiadói előszó

Dr. Szabó Géza: A Mészbetétes Edények Népének kerámiái a Dombóvári Helytörténeti Múzeumban.

Boruzs Katalin: Vadász vagy harcos? Római kori fegyveres sír a Konda-patak partján.

Dr. Miklós Zsuzsa: Középkori várak Dombóvár környékén.

Szabó Gábor: Olaszbástyás várépítészet a XVI-XVII. századi Magyar Királyságban.

Dr. K. Németh András: Hol feküdt a középkori Nyerges falu? Széljegyzetek egy elpusztult középkori falu helyének meghatározásához.

Máté Gábor PhD: Sajtos Márton és kora. Egy XVIII. század eleji paraszt portréja és az újranépesedő Kapos-menti táj rajza.

Bodó Imre: Az építő Fekete-család Dombóvárra kerülése.

Dr. Majdán János: A dombóvári vasútállomás vonzása és forgalma 1895-ben. Kaczián János: Dombóvári egyesülés-történetek 1950-ig.

Békés Sándor: Egy „ellenforradalmár” diák visszaemlékezései. – Dombóvár, 1956. Csendes forradalom?

Dr. Nagy Janka Teodóra: „Határt csinálunk belőletek!” Takács Lajos jogi néprajzi szemlélete.

Dr. Andrásfalvy Bertalan: „Köröshegyen jártam, ökröket őriztem…” – egy közöletlen szakcsi népballada bemutatása.

Frankovics György: Az ég és a mennyország, az ég és a föld összeérésének képzetei a szláv néphagyományban. – A kukorékoló sült kakast Jézus kémkedni küldte.

Dr. Kriston Vízi József: A helytörténetírás forrásai – az oktatás nyereségei?

Dr. Kaposi Zoltán: Kísérletek a dél-dunántúli gazdaság fejlesztésére a 19. század első felében (Czindery László gazdaságfejlesztő kísérletei)

Zsonda Márk: A római kori sebészeti műszertan alapjai…

Dr. Balázs- Kovács Sándor: A tolnai nemesség fürdőélete a reformkorban.

Dr. Gesztesi Enikő – Dr. Gesztesi Tamás: Falusi kisegítő magánkórházak az első világháború alatt /Kölesd/

Dr. Szőts Zoltán: Egy táji szintű kulturális tanösvény – A Völgységi Múzeumi Tanösvény és Tematikus Útvonalak

Nagy Sándor: Követhető példától a természettudományos gyűjteményig.

Fenyvesi Kristóf – Szabó Ildikó: Az interdiszciplinaritás esztétikája és oktatása az ÉlményMűhely Mozgalom kreatív iskolanapjain: szenzációs matematika az iskolában, a szabadban és a kiállítótérben..
SZUPERINFO.HU