Tudók bölcsessége

Tudók bölcsessége
Dr. Darnói Tibor a rábaközi táltosok világnézetét, őseink hitét, a tavaly elhunyt Máté Imre szellemi hagyatékát hirdette Tapolcán. Előadásának a városi mozi adott otthont a napokban.


Ingoványos talajra lép az, aki manapság kutatóként, de még inkább laikusként őseink eredetére, valódi kulturális, vallási gyökereire kíváncsi. A jó szándékú kíváncsiság végül az egymással sokszor homlokegyenest ellentmondó elméletek káoszába merülve, végül a vakhit, vagy az örök kétség fogságába kerül. Dr. Darnói Tibor számára azonban érzékelhetően nem az a fontos, hogy a hun-magyar, finn-ugor és egyéb elméletek, vagy éppen a vallások különböző tanai közül melyik áll közelebb az igazsághoz, hiszen ezeket mind az igazság egy-egy szeletének tartja. A vagy-vagy felfogás helyett, az is-is gondolkozási utat javasolta hallgatóságának és vele együtt az őseink állítólag évszázadokon átmentett tudását, mint követésre érdemes világnézetet, vallást, életfilozófiát, egészségmegőrző és nemzetmegtartó erőt.  Az előadó,  Máté Imre (1934-2012) lejegyzett szellemi örökén, gondolatain keresztül mutatta be a Yotengrit szellemiséget és a Büün vallást, azt a bölcseleti dualista világképet, tant, amelyet az előadó szerint a nyugat-dunántúli tudók, az ún. Kormorán Rend tagjai őriztek meg évszázadokon át. Dr. Darnói Tibor előadása egy olyan szellemi örökséget igyekezett megismertetni maroknyi hallgatóságával, amely a szeretet, a szabadság, a testvériség, a becsület, az egyenlőség, az igazságosság és a bölcsesség értékein alapszik. „A becsületes népnek nem alja van és föle, hanem eleje és hátulja, nincs úr és nincsen szolga, csak munkáltatás van és szolgálat, nincs alábbvaló és följebbvaló nem, a nősténység és hímség az ég két arca”- hirdeti a tan, miközben az ítélkezés elhagyására szólít, de minden élő teremtmény megbecsülésére hív. Az előadás igyekezett megvilágítani a hallgatóság számára a „valódi dualizmus”, mint az ősi teológiai iskola lényegét és működését: az ikerörvény energia megnyilvánulását.   Dr. Darnói Tibor lapunknak elmondta, hogy céljai között szerepel a Yotengrit szellemiség megismertetése és e mentén a nemzeti összefogás minél szélesebb megteremtése.
T.L..
SZUPERINFO.HU