Az élet diadala a halál felett

Akt.:
Mikolai Vince, plébános, főesperes
Mikolai Vince, plébános, főesperes - © Fotó: Ádám János
Miskolc – Bűnbánat, megtisztulás, megújulás, önmegtartóztatás, várakozás ezek a nagyböjt teendői.


Ma, hamvazó szerdán kezdődik a húsvétot előkészítő nagyböjti időszak. Ilyenkor a templomban hamut hintenek a hívők fejére, és a rituáléhoz hozzáfűzi a pap a mulandóságunkra utaló intést: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

Zsidó-keresztény párhuzamok

– A mulandóságra is figyelmeztet bennünket, ilyenkor érdemes kicsit elmélyülni, magunkba nézni, ez megfelelő időpont ahhoz, hogy önmagunkat megújítsuk, megtisztítsuk és ráébredjünk, hogy okosabban, felelősségteljesebben érdemes élnünk – hangsúlyozta Mikolai Vince, plébános, főesperes, akit a nagyböjt időszakáról faggattunk.

A mai az első napja a szent negyven napnak. A misztikus szám a Szentírás számos pontján felbukkan, több fontos eseményhez kapcsolódik. Jézus negyven napot töltött a pusztában, mielőtt nyilvános működését megkezdte, a zsidó nép, pedig negyven évig vándorolt a pusztában, a vízözön is negyven napig tartott és Mózes is ennyi időt töltött a Sinai hegyen.

– A húsvétra, a keresztények legnagyobb ünnepére készülünk – Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk ilyenkor. Ünnepünk szorosan kapcsolódik a zsidó húsvéthoz, a Pészahhoz. Jézus az utolsó vacsorán pont a pászka ünnepét tartotta tanítványaival.

A zsidók Egyiptomból, a halál földjéről az ígéret földjére igyekeztek, Jézus a mulandóságból az örökkévalóságba tartott. Az élet mind a két esetben diadalmaskodott a halál fölött és a szabadság iránti vágy is meghatározó párhuzam a zsidó és a keresztény hagyományok között – teszi hozzá a főesperes.

Böjt, ima és alamizsna

A keresztények számára a nagyböjti szent időszak a belső megtisztulás és felszabadulás lehetőségét is kínálja. Ennek a klasszikus gyakorlatai a böjt, az imádság és a jó cselekedet.

– Az ima az Istennel való kapcsolatunkat hivatott rendezni, így lehet mélyíteni a személyes viszonyunkat a teremtőhöz. A böjt a testünkhöz való viszonyulást jelképezi, fontos, hogy ne az élvezetek iránti vágy határozza meg létezésünket, hogy ne ezek a vágyak uralkodjanak rajtunk, hanem szabadok legyünk ott legbelül a szívünkben. Az alamizsna, vagyis a jó cselekedet az embertársainkhoz való viszonyunkat hivatott javítani, célja, hogy önzés helyett nyitott szívvel, jó szándékkal forduljunk egymás felé – emelte ki az atya.

Ilyenkor a legtöbb egyházközségben lelki gyakorlatok sorával készülnek a húsvétra. A híveket az ünnep előtti szentgyónásra buzdítják, hiszen különösen alkalmas ez az időszak a bűnbánatra, a lelki megújulásra.

– Dávid próféta gondolatai kiválóan kifejezik a megtérni vágyó emberek óhaját. „Teremts bennem tiszta szívet, új és erős lelket önts belém – idézett a zsoltárból Vince atya.

Persze a hívők sem egyformák, így az önmegtartóztatásnak a húsevés elkerülése mellett még számos formája előfordul. Van, aki káros szenvedélyét függeszti fel ezen időszakban, például, nem gyújt rá legalább negyven napig.

Az atya szerint nem gond, hogy van, aki egyéni megoldásokban éli meg az önmegtartóztatást, különösen akkor, ha sikerül a dohányzást végleg elhagyni. Nagypénteken, Jézus halálának napján, nem csak a katolikusok, hanem általában a keresztények többsége is kerüli a húsfogyasztást és ilyenkor sokan nem vesznek részt mulatságokban sem, ez szigorúan a befelé fordulás ideje számos felekezet híveinél.

Bűnbánat és hústilalom

Idén február 14-re esik hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napja. E negyven nap a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére. Nagyböjtben hamvazószerdán és nagypénteken a katolikusok szigorú böjtöt tartanak: háromszor étkeznek naponta, egyszer lakhatnak jól és nem esznek húst. Nagyböjt többi péntekén is hústilalom van. A hústilalom 14 év felett, a szigorú böjt 18-60 éves kor között kötelezi azokat, akiknek betegség okán nincs étrendi korlátozás.

– Juhári Andrea –


Ferenc pápa miséje
Február 6-án, kedden tették közzé Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetét „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet” címmel. Ebből idéz összeállításunk, a Vatikáni Rádió híradása nyomán. Örömmel és igazsággal élje az egyház ezt a kegyelmi időszakot Az Úr Húsvétjára való készület jeg...

Böjte Csaba
Budapest - Böjte Csaba szerint a nagyböjt lehetőséget nyújt a bűnbánatra. „Mindennek megvan a maga ideje a Nap alatt. Ideje van az örvendezésnek, és olykor ideje van az elcsendesülésnek” – mondja Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A jó böjti időszak ...

Bertáné Batta Magdolna, Suszter Bianka és Hódosi Zsuzsanna
Miskolc - Kérdésünkre felnőttek és fiatalok is választ adtak. Elsőként Bertáné Batta Magdolna, óvodavezető mondta el gondolatait: – Kicsi gyerekkoromtól fontos az életemben a hit, a vallás gyakorlása. Számomra komoly szenvedés, ha betegség miatt nem tudok elmenni a vasárnapi szentmisére. Ezt c...Vác.
SZUPERINFO.HU