Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Akt.:
Ferenc pápa miséje
Ferenc pápa miséje - © Fotó: AFP
Február 6-án, kedden tették közzé Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetét „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet” címmel. Ebből idéz összeállításunk, a Vatikáni Rádió híradása nyomán.

Örömmel és igazsággal élje az egyház ezt a kegyelmi időszakot

Az Úr Húsvétjára való készület jegyében a Gondviselő Isten minden évben felajánlja nekünk a Nagyböjtöt, „mint megtérésünk szentségi jelét” – idéz a pápa bevezető gondolatában az első nagyböjti vasárnap könyörgéséből, majd megnevezi üzenete célját: szeretnék segíteni az egész Egyháznak, hogy örömmel és igazsággal éljen ebben a kegyelmi időben, amihez sugallatként Jézusnak a Máté evangéliumában tett egyik kijelentésére támaszkodik: „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet”(Mt 24,12).

A hamis próféták álnok kígyóbűvölők és sarlatánok

Az evangéliumi szövegben milyen formát öltenek ezek a hamis próféták? – teszi fel a kérdést a pápa. Olyanok, mint a kígyóbűvölők, akik kihasználják az emberi érzelmeket, hogy rabszolgává tegyék és oda vigyék őket, ahová akarják. Isten számos gyermekét bűvölték el pillanatok alatt tetszelgős hízelgéseikkel, hogy boldoggá teszik őket. Hány embert szédített el a pénz igézete és lett a haszon és siralmas érdekek rabszolgájává! Hányan is élnek csak önmagukra gondolva és végzik magányban! Mindnyájunk feladata, hogy a szívünket megvizsgáljuk és megkülönböztessük, vajon fenyegetik-e azt hamis próféták hazugságai. Meg kell tanulni, hogy ne maradjunk a felszínes dolgoknál, hanem hatoljunk a mélyre és ott ismerjük fel annak a jó és tartós lenyomatát, ami az Istentől való és valóban a javunkat szolgálja.

A kihűlt szív

Üzenete második fejezetében Ferenc pápa a nagy költő, Dante Alighieri Isteni Színjátékából idézte az ördög képét, amint egy jégből faragott trónuson ül, hiszen ő a megdermedt szeretet fagyában lakozik. E képet is segítségül hívva tette fel a kérdést a pápa: Hogyan is hűlhet ki a szeretetünk? Milyen jelek utalnak arra, hogy a szeretetünket az a veszély fenyegeti, hogy kialszik? A pápa egyenesen válaszol: a pénz utáni sóvárgás oltja ki a szeretetet, mely „minden rossznak a gyökere” (1 Tim 6,10). Ezt követi az Isten elutasítása, és így vigasztalás keresése a pénzben, az Ige és a szentségek vigasza elé helyezve a vigasztalanságunkat. Mindez erőszakká változik, és azok ellen fordul, akiket veszélynek tart saját biztonsága ellen, mint amilyenek a meg nem született gyermek, az idős beteg, az átmeneti vendég, az idegen, de még az embertárs is, aki nem felel meg az elvárásoknak.

Az ima, a böjt és az alamizsna feladatai

Mi a teendő? – teszi fel a kérdést a pápa a nagyböjti üzenet harmadik fejezetében és aláhúzza az ima, az alamizsna és a böjt szerepét. Az egyház, mint anya és tanítómester a nehézségek láttán az igazság keserű gyógyszere mellett az ima, az alamizsna és a böjt édes orvosságát ajánlja. Ha több időt szentelünk az imádságra, ha megengedjük a szívünknek, hogy felfedezze a titkos hazugságokat, melyekkel becsapjuk magunkat, akkor végre Isten vigasztalásait tudjuk keresni, aki a mi Atyánk és életet akar számunkra.

Húsvét tüzének lelkesedésével

Utolsó témaként a pápa a húsvéti tűz képéhez folyamodik és arra buzdít, hogy lelkesen kezdjük meg a Nagyböjt útját az ima, az alamizsna és a böjt segítségével. Ilyenkor, ha a szeretet tüze kialudni látszik, az valójában Isten szívében van, aki mindig ad újabb lehetőségeket, hogy újból elkezdjünk szeretni. Kiváltságos alkalom lesz számunkra ebben az évben a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, mely a kiengesztelődés szentségéhez hív, szentségimádás keretében.


Mikolai Vince, plébános, főesperes
Miskolc - Bűnbánat, megtisztulás, megújulás, önmegtartóztatás, várakozás ezek a nagyböjt teendői. Ma, hamvazó szerdán kezdődik a húsvétot előkészítő nagyböjti időszak. Ilyenkor a templomban hamut hintenek a hívők fejére, és a rituáléhoz hozzáfűzi a pap a mulandóságunkra utaló intést: „Emlékezzél, e...

Böjte Csaba
Budapest - Böjte Csaba szerint a nagyböjt lehetőséget nyújt a bűnbánatra. „Mindennek megvan a maga ideje a Nap alatt. Ideje van az örvendezésnek, és olykor ideje van az elcsendesülésnek” – mondja Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A jó böjti időszak ...

Bertáné Batta Magdolna, Suszter Bianka és Hódosi Zsuzsanna
Miskolc - Kérdésünkre felnőttek és fiatalok is választ adtak. Elsőként Bertáné Batta Magdolna, óvodavezető mondta el gondolatait: – Kicsi gyerekkoromtól fontos az életemben a hit, a vallás gyakorlása. Számomra komoly szenvedés, ha betegség miatt nem tudok elmenni a vasárnapi szentmisére. Ezt c...Vác.
SZUPERINFO.HU