Várják a pályázatokat a megyei önkormányzat ösztöndíjprogramjában

Hajdú-Biharban – Az európai uniós forrásból megvalósuló „Maradj Hajdú-Biharban” program célja, hogy a fiatalokat helyben maradásra ösztönözze.

A megye 18 településéről, összesen 50 ezer forintos támogatásra pályázhatnak középiskolások és egyetemisták.

Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, aki

  • az ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázata benyújtásakor a 16. életévét betöltötte, de a 27. életévét még nem töltötte be,
  • a pályázata benyújtásakor aktív (nem szünetelő) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • akinek a magatartás és szorgalom érdemjegy nélkül számított tanulmányi eredménye, a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi félévében legalább a közepes tanulmányi átlagot eléri,
  • a pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesül,
  • még nem részesült a jelen rendelet szerinti ösztöndíj támogatásban.

Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik olyan szakképzettség megszerzése érdekében tanulnak, mely az egyes településeken hiányszakmának minősül. Továbbá előnyt élveznek azok a pályázók is, akik valamilyen közösségi szerepvállalás keretében önkéntes tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi társadalom, a helyi közösségek építéséhez.

Az egyösszegű juttatást összesen 400 fiatal kaphatja meg, több konzorciumban.

A programban jelenleg szereplő települések:

  • a Komádi és térsége konzorciumban Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, (80 fő),
  • a Nyíradony és térsége konzorciumban Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Vámospércs, (160 fő),
  • a Hajdúhadház és térsége konzorciumban Hajdúhadház, Bocskaikert, Létavértes, Téglás, Újléta, (160 fő).

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31.

Részletek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a felsorolt települések honlapján olvashatók.

A programot a későbbiekben további településekre is kiterjesztik..
SZUPERINFO.HU