Frissítve:

Városkép, adósságkonszolidáció, partnerség és digitális mozi

Városkép, adósságkonszolidáció, partnerség és digitális mozi
 KÖZÉLET   – E pillanatokban tartja rendes ülését Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, melyen sok izgalmas, a város életét alapvetően befolyásoló kérdést vesznek górcső alá.

hiba beküldése

VÁROSKÉPI SZEMPONTOK – A HIRDETMÉNYEK ELHELYEZÉSÉNÉL

 Eger Közgyűlése 2012 szeptemberében fogadta el a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének rendjéről és engedélyezéséről szóló rendeletet. A jogszabály a reklámberendezések elhelyezésének engedélyezését főépítészi szakvélemény megkéréséhez köti, ám miután a decemberben elfogadott önkormányzati rendelet  szabályozza a településképi bejelentési eljárást, és leírja hogy miként kell a főépítész szakvéleményét beszerezni, szükségessé vált az előbbi helyi szabályozás módosítása.

Ez a rendeletmódosítás a két helyi jogszabályt hozza összhangba. (Ahol például eddig főépítészi szakvélemény szerepelt a hirdetményekről szóló rendeletben, ott ezt 2013. február 2-ától a településképi helyi rendeletre való hivatkozás váltja fel.)

A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

A Közgyűlés a január 31-i ülésen új elemként vezette be a rendeletbe a partnerségi egyeztetés folyamatát, melyet az úgynevezett Településrendezési Kódex szabályoz. Ez a dokumentum külön kitér a civil érdekeltekkel való együttműködésre, és – Eger településképi véleményezési eljárásához kapcsolódóan – meghatározza a partnerségi viszony kereteit. A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével az önkormányzat által megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint, a Településrendezési Kódex alapján történik.

A vonatkozó rendelet módosításáról szóló javaslatot a szabályozási tervek elkészítése során eddig kialakult jó gyakorlatok alapján készítette el a hivatali szakiroda. A dokumentum meghatározza a partnerek körét és a velük való kapcsolattartás módját. Szerepel benne például az, hogy mely esetekben milyen módon: hirdetményben, kifüggesztéssel, vagy éppen postai úton kell-e őket informálni, véleményüket kérni. A rendelet a január 31-i módosítást követően immár szabályozza a beérkezett észrevételek kezelésének szabályait is, és rögzíti azt is, hogy milyen véleményezési határidők állnak a partnerek rendelkezésére.

A partnerségi egyeztetés szabályzata elérhető a www.eger.hu oldalon, a Főépítészi Csoport hírei között.

ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ

Az 5000 fő feletti lélekszámú települések adósságállományát részben átvállalja az állam – így döntött a 2013. évi költségvetési törvényben az Országgyűlés, miután az 5000 főnél kevesebb lakost számláló önkormányzatok teljes adósságállományát konszolidálták az elmúlt év decemberében. Az átvállalás mértékét a települések iparűzési adóerő-képessége alapján határozták meg, Eger esetében ez a mérték 50%.

Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős tárcavezető 2013 február 28-áig köti meg azt a szerződést Eger Önkormányzatával, amely az átvállalás pontos összegét tartalmazza majd. A Közgyűlésnek az aláírás előtt döntenie kell arról, hogy a város él az adósságkonszolidáció lehetőségével.

Eger városának 2013. június 28-áig kell megkötnie a megállapodásokat a Kormánnyal.

©
Habis László polgármester a napirend tárgyalásánál kiemelte: a 2013-as év első három hónapjában esedékes tőke- és kamattörlesztések az önkormányzat költségvetésében szerepelnek majd, ám a június 28-ai aláírást követően már az állam fele részben vállalja át ezeket a kötelezettségeket. A polgármester elmondta: a két illetékes minisztériummal való egyeztetésen négytagú egri delegáció vett részt, igyekeztek méltányolandó érveket felsorolni amellett, hogy az adósságátvétel Eger esetében 50% feletti lehessen. Ilyen példa az, hogy a panelprogramban hitel felvételével biztosította a város az önkormányzati önrészt, s ez 800 millió Ft-os kötelezettséget jelent. Az Eger-Egerszalók összekötő, völgyfeltáró út még 230 millió Ft adósságot jelent még a város számára, s a tömegközlekedés veszteségének kompenzálását is ezen tételek között lehet említeni.            

 Eger Önkormányzatának 80 milliárd Ft-os vagyona van, s a konszolidációnak köszönhetően tulajdonképpen 4 milliárd Ft-tal növekedett. Érzékeltetésképpen: az egri lakosság 2012-ben 680 millió Ft helyi adót fizetett be, így a 4 milliárd Ft-os adósságátvállalással majd 6 évnyi lakossági adóbevételnek megfelelő összeget „kap” Eger városa.

Az önkormányzat az adósság 50%-ának átvétele mellett – egy tavalyi kormánydöntés értelmében – egymilliárd Ft-os támogatásban részesül. Ezt az összeget fejlesztések önerejének biztosításához, Eger gazdálkodásának további javításához használjuk fel.

ÁTÁLLÁS A DIGITÁLIS MOZI-TECHNOLÓGIÁRA

A filmgyártás és a mozigépészet technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a 35 mm-es technológiát új filmek készítésénél már nem használják, s a digitálisan előállított alkotásokról három hónap múltán (!) készülnek csak el a 35 mm-es másolatok. Mindez óriási versenyhátrányt okoz a csak ilyen technológiával dolgozó moziknak.

Elengedhetetlen az egri bevásárlóközpontban működő Agria Mozi vetítőinek átalakítása, s erre a célra sikerrel pályázott az önkormányzati tulajdonú Agria Film Kft. Az Art Mozi kiíráson 8,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a mozis cég, s a technológiai előrelépést a január 31-i ülésen hozott döntéssel tovbbi 6 millió Ft-tal támogatja Eger Önkormányzata. A pályázaton nyert pénz és a városi hozzájárulás lehetővé teszi az 1-es és 2-es terem korszerűsítését, a 3-as vetítőben megmarad a 35 mm-es technológia, így ott régi filmeket lehet majd megtekinteni.

A fejlesztéssel egyértelműen javul az egri mozik színvonala, hiszen az Uránia Mozi 3D-termével együtt a vetítőtermek a teljes filmtechnológiai szegmenst fogadhatják, s így a városban minden film megtekinthető lesz a premier időszakában.

A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

Jogszabály rögzíti, hogy 2013. január 1-jétől az állami fenntartású iskolák tanulóinak étkezését a települési önkormányzatnak kell biztosítania. Ez azt jelenti, hogy a korábban városi – most pedig már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó – iskolákon kívül három intézmény tanulóiról kell Eger Önkormányzatának gondoskodnia.

Ezek az intézmények a következők:
Arany János Általános Iskola és Szakiskola
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon

A feladatot a tavalyi év végéig a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) látta el. A Közgyűlés korábbi döntése alapján az intézményekben a 2013-as év első három hónapjában változatlan feltételekkel, a MIK közreműködését igénybe véve történik a gyermekétkeztetés, mégpedig úgy, hogy a 2012-ben alkalmazott saját nyersanyag-normákat veszik figyelembe. Ezek a nyersanyagköltségek alacsonyabbak, mint a korábbi önkormányzati intézményekéi, így itt szükséges az egységesítés, melyet a tervek szerint 2013. áprilisától vezet be Eger Önkormányzata.

A fenti három intézményben túlnyomó többségben vannak a hátrányos helyzetű, vagy egészségi állapot miatt emelt összegű családi pótlékban részesülő, illetve kedvezményes, vagy ingyenes étkezésre jogosult diákok. A 456 tanuló 59%-a, vagyis 269 gyermek ingyenesen étkezik, teljes térítési díjat a gyermekek csupán 3%-a, azaz 14 fő fizet.

Az Arany János iskolába a Juventus-Panoráma vállalat szállítja az ételt, a Mlinkó Intézményben saját konyhán készül az ennivaló, s itt az élelmezési nyersanyagköltség + 80% rezsi kiadás merül fel. A Szalaparti Iskolánál szintén saját konyha működik, itt a nyersanyagköltség + azzal megegyező rezsivel számolhatunk, ám további kiadást jelent a becsülhető energiaköltség.

FUTBALL, NEM MINDEN ÁRON

Egerben továbbra sincs még stadion-világítás, noha az önkormányzat az előrelépés érdekében megtett mindent, amit csak tudott. Igen elhúzódó tárgyalásokat folytattunk az Egri Futball Club tulajdonosával, mely sportszervezet egyedüliként pályázhatott a TAO-forrásra. A Magyar Labdarúgó Szövetség befogadta a klub utánpótlás nevelést és infrastruktúra-fejlesztést célzó pályázatait. A beruházás – többek között – akkor valósulhat meg, ha érvényes bérleti megállapodás van a felek között.

Habis László polgármester a napirendi pont tárgyalásakor leszögezte: a Közgyűlés döntése szerint Eger biztosítja a beruházáshoz szükséges önerő egyharmadát, ám ezt csak akkor hajtja végre, ha mindent rendben lát, s ez most nincs így. Garanciákra, kiegészítő biztosítékra van szükség a TAO-val kapcsolatban: Eger Önkormányzata csak akkor fogad el ilyen, a város tulajdonára vonatkozó pályázatot, ha az, aki a kiírásra jelentkezik, betekintést ad a TAO-val kapcsolatos számláiba. Nyilvánvalóan nem megengedhető, hogy az önkormányzati tulajdonú létesítményben tervezett beruházás szerződését a klubtulajdonos üzleti titokként kezelje.

Az önkormányzat „elment a falig”: a városvezetők és hivatali szakértők a héten is soron kívüli egyeztetésen vettek részt az MLSZ-nél, ahol a világítás-beruházás folytatását illetően február 5-i határidőt határozott meg a klub befektetőjének képviselője. Ennek teljesülésére van esély, de mindez nem az önkormányzattól függ. A TAO-beruházás, így az MLSZ számára elfogadható világítás beépítése a pályázó, vagyis az Egri FC tulajdonosának felelőssége.

A felek között közel 40 alkalommal zajlott egyeztetés, minden erőnkkel kerestük a megoldást: maguk a városvezetők kétszer jártak az MLSZ-ben. A város több területen felajánlotta szakmai segítségét.További hírek a Eger kategóriából
Hétvégi országos sportműsor
Budapest - A fontosabb hétvégi hazai sportesemények. tovább »
Új helyre költözött az egri okmányiroda – kormányablak nyílt Egerben
2015. október 9-én bezárt az egri Szvorényi utcai okmányiroda. Funkcióját teljes egészében a Barkóczy u. 7. [...] tovább »
Földhöz juthatnak a gazdák – megkezdődött az árverési hirdetményi időszak
A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a [...] tovább »
Csütörtökön kezdődik a Korunk zenéje fesztivál
Budapest, 2015. szeptember 30., szerda (MTI) - Csütörtökön kezdődik a Korunk zenéje fesztivál, amely az idén a [...] tovább »
Élményalapú programozó iskola nyílik gyerekek számára
A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet, okostelefont használnak. Itt a lehetőség, hogy olyan [...] tovább »
Töltse le a 2015-ös falinaptárat!
Az egri Szuperinfó falinaptárával nem marad le a fontos eseményekről! tovább »
Még több kategóriábol »

Sporthírek
DEAC: Ibrahima Sidibe beköszönt
Debrecen - A Loki volt csatára a hétvégén három gólt szerzett, ezzel verték meg az MTK II-t, fordulatos mérkőzésen. tovább »
Magyar Kupa-döntő – Az Újpest jubileumi, a Puskás Akadémia történelmi diadalra készül
Budapest - Az Újpest FC a jubileumi 10., míg a Puskás Akadémia FC a történelmi első diadalára készül a [...] tovább »
A végső energiákat mozgósítják
Debrecen - Ha már hazai pályán nem jött össze, az idénytől győzelemmel köszönnének el Varsányi Nóráék. tovább »
Torna vk – Hat magyar indul Eszéken
Budapest - Hat magyar tornász indul a csütörtökön kezdődő eszéki versenyen, a világkupasorozat idei első [...] tovább »
Két új sportág a XXII. Budapesti Nagy Sportágválasztón
Budapest - Újdonságként a vitorlázás és a hőlégballonozás is képviselteti magát a XXII. Budapesti Nagy [...] tovább »
Nürnbergi tenisztorna – Stollár párosban búcsúzott
Budapest, Nürnberg - Párosban már a nyitófordulóban búcsúzott Stollár Fanny a 250 ezer dollár (67 millió [...] tovább »
Még több kategóriábol »

Login2


Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro

Autentificati-va pe TION.ro:
Elfelejtetted a jelszavad?

Comentati pe TION.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Új felhasználó regisztrálása