Yoko Ono a Kepes Intézetben

Akt.:
Yoko Ono húsz éven át élt együtt Havadtőy Sámuel
Yoko Ono húsz éven át élt együtt Havadtőy Sámuel
Yoko Ono Egerben! Ez bizony bomba hír, ahogyan az is, hogy új kiállításokkal jelentkezik a Kepes Intézet. Hetek, hónapok óta csak a zárt kapukat nézhette Eger közönsége a hajdani Fati Partus, Ifjúsági Ház s ki tudja még hány néven ismert épületen, mely Kepes György örökét ápolva éppen egy esztendővel ezelőtt nyitotta meg kapuit, mint a modern képzőművészet tárháza. A találgatások után március 9-én, szombaton mindjárt két kiállítással nyitja meg újra kapuit az intézmény. Garai Gábor szavait idézve: „Szélcsend és újra szél…”

Délután négy órakor kortárs művészet élvonalába tartozó magyar festőművész, az idén 60. születésnapját ünneplő Havadtőy Sámuel (Sam Havadtoy) eddigi életpályáját bemutató monstre kiállítás nyílik a Kepes Intézetben, Egerben. A június 10-éig nyitvatartó tárlat az elmúlt 20 év munkáiból ad átfogó válogatást. A kiállítás egyik legkülönlegesebb darabja egy Havadtői által átfestett Yoko Ono alkotás. Itt lesz tehát Yoko Ono is Egerben, a Kepes Intézetben három hónapon át.

A március 9-én nyíló, az eddigi életművet bemutató kiállításon a közönség többek között megtekintheti a 80-as évekből származó korai szita-nyomatokat, a hányattatott sorsú orosz festő, Alekszej von Jawlensky ihlette pointillista alkotásokat, a csipkébe „öltöztetett” – s újraértelmezett – Walt Disney figura-szobrokat, a „nem lát, nem hall, nem beszél” Lenin-sorozatot és természetesen számos új alkotást.

©

Havadtőy egy évtizede gyűjt régi csipkéket, mert elbűvöli őt tapintható szépségük, variálható formaviláguk, s az őket készítő ismeretlen asszonyok élettörténetei. A képei alapjául szolgáló csipkeréteg alá gyakran ír gondolatokat, történeteket, melyeket aztán elfed festékkel. Havadtőy a most nyíló kiállításon első alkalommal állít ki olyan alkotásokat, melyeken a szöveg részlegesen felsejlik, láthatóvá válik.

„Havadtőy írásai a pszichoterápia iránti igény szülöttei. Történetei az automatikus írás és az álomfejtés eredményének sajátos elegyei. Mély depresszióval küzdve átesett egy rövid pszichoanalitikus perióduson; az orvosa azt javasolta, írja le boldogtalansága okait, és így szabaduljon meg a problémáitól. Elkezdett írni egy önéletrajzi szöveget, amit aztán még tömörebb fogalmakban foglalt össze. Ugyanakkor nem szánta közlésre ezeket az irodalmi gyakorlatokat. Ekkor jött az ötlet, hogy az aktuális festményeibe dolgozza bele a szövegeit, majd borítsa festékkel azokat.” – írja a kiállítás kurátora, Arturo Schwarz, nemzetközileg elismert művészettörténész.

©

A kiállítás egyik legkülönlegesebb darabja az a Yoko Ono festmény, melyet Havadtői átfestett. A két napon át tartó alkotói folyamatot rögzítették, s így az arról készült film szintén megtekinthető a kiállításon. Az idén 60. születésnapját ünneplő Havadtői ezzel a művészi aktussal Robert Raushenberg híres – épp 60 évvel ezelőtt készített – alkotására emlékezik, mikor is az ismert pop-art alkotó „kiradírozott” egy De Kooning rajzot. „Most pont került egy mondat végére. Meglehet, egy értékes képet jelentősen olcsóbbá tettem, de ez a gesztus a Yokóval töltött húsz évem után egyfajta feltámadás a számomra.” – jegyzi meg a művész.

A Londonban született, később Magyarországon, New Yorkban, Genfben, majd ismét Budapesten, jelenleg pedig Olaszországban élő művész pályája során intellektuális, művészi és baráti kapcsolatba került többek között Andy Warhollal, Keith Haringgel, George Condoval és Donald Baechlerrel, s a mai napig szoros kapcsolatot tart a kortárs New York-i művészeti élettel. 20 évig élt együtt Yoko Onóval.

Ízelítő Sam Havadtőy munkáiból:

 

* * *

Fél órával Havadtőy kiállításának megnyitója után egy összefoglaló tárlat is a közönség elé tárul a Kepes Intézetben az Antal–Lusztig gyűjteményből, Párbeszéd címmel. A két szinten több mint 200 alkotást felvonultató tárlat Magyarországon szokatlan kurátori koncepciót követ: a magyar művészetnek az avantgárdtól a kortárs irányzatokig ívelő korszakait és a magyar, valamint a nemzetközi monokróm festészet kiemelkedő alkotásait készteti párbeszédre.

A kiállításon a 20. századi magyar művészet meghatározó alkotóinak művei mellett magyar, illetve nemzetközi alkotók monokróm festményei láthatók: a formákból, síkokból, vonalakból, színekből

építkező művek közül váratlanul villan fel egy-egy, a tiszta színekből és festői gesztusokból kibontakozó monokróm kompozíció. A provokatív, elgondolkodtató vagy éppen a reveláció erejével ható párosítások a nézőt is párbeszédre, művészettörténeti korszakokon és országhatárokon átívelő időutazásra késztetik.

Ilyen párosítások Nemes-Lampérth József fekete-fehér, tónusos képei és Jakob Gasteiger pasztózus gesztusai, Kassák Lajos élénk színei, letisztult formavilága és a monokróm felülettel finom virtuozitással játszó Frank Piasta. Első látásra meglepő párt alkotnak Tóth Menyhért, a művészettörténetben párhuzam nélküli, már-már a monokrómba hajló, hullámzó képei és Károlyi Zsigmond, az egyszínű felületből ritmikusan kibontakozó faktúrái, Vajda Lajos filozofikus, a figuratív és a nonfiguratív határát súroló szénrajzai és Hermann Nitsch hidegen izzó kompozíciója vagy Korniss érzékeny, meditatív formái és Szabó Dezső hatalmas méretű, vibráló felületű, vörös Hemoglobinje.

Néhány kép a Párbeszéd kiállítás anyagából:

 

A kiállítás a gyűjtemény legkiválóbb műveiből válogat és ezúttal olyan nemzetközi művészek munkáit is bemutatja, melyek Magyarországon eddig még nem voltak láthatóak, valamint a magyar művészettörténet olyan kulcsműveit is, mint például Vajda Lajos 1934-ből származó Önarcképét, Moholy-Nagy egy, a Sturm-os korszakból származó kompozícióját vagy Kepes György Programozott fényoszlopok című nagy hatású installációját.

Antal–Lusztig gyűjtemény
Az Antal–Lusztig gyűjtemény képezi a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ törzsanyagát és rendszeresen bemutatásra kerül hazai és nemzetközi kiállításokon is. A gyűjteményt dr. Antal Péter nagyapja, Lusztig Sámuel alapozta meg a húszas évektől kezdődően. Dr. Antal Péter, nagyapja szellemiségének nyomdokában haladva tizenhárom éves korától gyűjt. A monumentális, mintegy 3500 műtárgyat számláló gyűjtemény hazánk egyik legjelentősebb magángyűjteménye, melyen nyomon követhető a 20. századi magyar képzőművészet fejlődése: a 19. századi és a századforduló magyar festészetét meghatározó alkotók, Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Mednyánszky, Nagy István, Csontváry, Gulácsy műveitől kezdve a modernizmus kibontakozásán, a Nyolcakon, az aktivizmuson, a konstruktivizmuson, az Európai Iskolán, Vajda Lajos, Vajda Júlia, Ámos Imre, Korniss Dezső, valamint Anna Margit és Ország Lili művein keresztül – akikhez a gyűjtőt személyes barátság is fűzte –, egészen a kortárs tendenciákig a 20. századi magyar művészet minden jelentős művészeti irányát felöleli.

Dr. Antal Péter érdeklődése az elmúlt években a monokróm festészet felé fordult, ezt reprezentálja a most látható kiállítás, melyet ebben az összeállításban még soha nem látott a hazai közönség. A magyar avantgárd, az Európai Iskola, a hazai és a nemzetközi kortárs művészet nagyjaink kulcsműveit, többek közt Bak Imre, Keserü Ilona, Reigl Judit, Nádler István, Lakner László, Birkás Ákos, Keserü Károly, Méhes László, Schaár Erzsébet, Hermann Nitsch műveit és a hazai, valamint nemzetközi monokróm művészet képviselőinek Károlyi Zsigmond, Gál András, Erdélyi Gábor, Bernát András, Seres László, Jakob Gasteiger, Jason Martin, Frank Piasta, Hantaï Simon, Gerhard Richter, Marcus Abel, Bram Bogart alkotásait is bemutatja.

A képzőművészeti korok és műfajok eme merész találkozásának a Kepes Intézet ad otthont, mely Kepes György szellemiségének, a festészet, a fotó, az építészet, a szellem-, és a természettudományok interdiszciplinaritásának jegyében, a tudományos gondolkodás és a művészet határterületeinek kutatásával és támogatásával a komplex kultúrakutatás fontos hazai központja.

A kiállítás a forma és a szín, valamint a monokróm áthallásain, vizuális és gondolati összefüggésein keresztül vezeti el a nézőt a valóság leképezésétől az absztrakcióig, a tiszta színhez, egyazon szín árnyalatainak végtelen gazdagságának kimeríthetetlen szemléletéhez, mely Yves Klein szavaival élve:

„Fürdés a térben, mely hatalmasabb a végtelennél. Ez az egyetlen módja a festésnek, mely elvezet az abszolút szellemhez.”.
SZUPERINFO.HU